Rabu, 26 Januari 2011

MY BIODATA

NAMA : ATIK SYAHRUNI
TTL : METRO 22 APRIL 1994
ALAMAT : mau.a di mna hayoooo...
                  (di mna aj bolleeehhh hahaha)
Cta cta : saya ingin mnjdi superstar
             gg bukan cta* saya ingn mnjadi polwann
my friiend my luup : hhhhhhhhhhhhheeemmm ccp iiia cp ajj dceeehh

catatn syya : sya baiik httii llloooo & tdk somboonnk hheee.....;)

1 komentar: